Der Klitschko.

Vitali Klitschko im Panoptikum.

130828-klitschko-IMG_3441x